تبلیغات
گوهر شب چراغ - علیه هاشمی می نوشتم؛ خدا مرا ببخشد!
گوهر شب چراغ

علیه هاشمی می نوشتم؛ خدا مرا ببخشد!

شنبه 26 تیر 1389

حجةالاسلام محمدرضا زائری در شماره جدید هفته نامه پنجره نوشت:

امروز در مقابل تهدیدهای همه‎جانبه و خطرهای گسترده‌ای كه بیش از هر زمان تجربه نوپای حاكمیت ولایت فقیه را احاطه كرده‌اند، حفظ این حرمت‌ها بیش از هر زمان دیگر ضرورت حیاتی دارد.

سال‎ها پیش و زمانی‎كه در یك روزنامه به شكل منظم فعالیت داشتم، در كنار مطالبی كه با نام حقیقی می‌نوشتم، مطالبی هم با نام مستعار منتشر می‌كردم.(1) بخشی از آن نوشته‌ها در قالب ستون طنز ثابت و روزانه‌ای بود كه مورد استقبال نسبی هم واقع می‌شد و بسیاری از بزرگان و مسئولان نیز آن را تعقیب می‌كردند.

 در مقطعی كه روزنامه همشهری انتشار روزانه خاطرات آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی را (پیش از چاپ كتاب‎ها) شروع كرد، این احساس برای ما پیش آمد كه هدف سیاسی غیرقابل قبولی در پشت پرده انتشار این خاطرات وجود دارد و در محتوا و مضمون آن خاطرات – جدا از عدم تناسب با فضای فرهنگی مخاطب عام – به شكل غیرمستقیم و شاید ناخواسته، تعریض‎هایی به اساس انقلاب و ولایت فقیه هست.(2)

 با این تصور و تحلیل، من به شكل روزانه شروع به نظیره‎نویسی برای این خاطرات روزانه كردم. و شاید آن نوشته‌ها از نخستین مطالبی بود كه با آن تلخی و تندی نسبت به ایشان منتشر می‌شد و گرچه نام صریح و مستقیمی در مطالب نبود، ولی همه می‌دانستند كه داستان چیست. این نوشته‌ها چنان اثرگذار بود كه روزنامه همشهری انتشار آن خاطرات را متوقف ساخت و چندان بر ایشان ناگوار آمد كه دومرتبه در فاصله چند ساعت به ارسال پیام و اظهار عصبانیت شدید پرداختند و گفته می‌شد كه تا آن هنگام هرگز این‎گونه خشمی از ایشان دیده نشده بود.

 در همین حال و همان روزهای آغاز انتشار این ستون، به مناسبتی هنگام نماز مغرب و عشا در محضر مبارك رهبر انقلاب بودیم كه ایشان بعد از نماز اظهار لطف و تفقدی فرمودند و وقتی جلو رفتم چند كلمه گفتند و بعد از مقدمه‎چینی دقیقی تأكید كردند كه نقد و بیان آزادانه مسائل خصوصا در قالب طنز خوب است، اما مراقب باشید كه اركان انقلاب لطمه نخورد و آن وقت از آقای هاشمی رفسنجانی (و بزرگوار دیگری كه همان روزها از ایشان هم نوشته بودم) نام بردند و گفتند: این‎ها اركان انقلاب هستند و باید ملاحظه كنید.

 مخصوصا در مورد آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی با لحن و تعابیری اظهارنظر فرمودند كه علاوه‎بر ملاحظات كلان سیاسی و اجتماعی، دلبستگی عاطفی نیز در آن كاملا مشهود بود. همان شب تصمیم گرفتم كه انتشار آن ستون را متوقف كنم و با خود گفتم، وقتی ولی فقیه و رهبرم این‎گونه با ظرافت به من هشدار می‌دهند، من باید حرمت این لطف را نگاه دارم و اگرچه ایشان صراحتا توقف مرا در نوشتن نخواسته‌اند و تنها به دقت كردن و مراعات تذكر داده‎اند، لیكن ادب اقتضا می‌كند كه من خود فاصله‌ای را رعایت كنم.

 آن‌چه را كه فشارهای غیرمستقیم نتوانسته بود كند كند، عنایت و لطف پدرانه ایشان كاملا متوقف ساخت و بعد‌ها این رهنمود اساسی مقام ولایت در بقیه مطالب و نوشته‌ها به نوعی ملاك و میزان بود و هست كه حرمت اركان انقلاب را نگاه دارید. امروز كه پشت سر را نگاه می‌كنیم، می‌بینیم آن‌چه آن روزها آرمانگرایی نوجوانانه ما را برمی‎آشفت، در بسیاری از اوقات تأثیر ناآشكار برخی از حاشیه ایشان بوده است كه ایشان به خوبی در فاصله گرفتن از آن حاشیه‌ها و اظهار موضع صریح و دقیق شخص خود كاملا توفیق نداشته‎اند.

 نه امروز كه به حكم تجربه و گذر عمر و از سنگینی بار خطاها سر به زیر دارم، بلكه حتى آن روزهای نوجوانی هیچ‎گاه - به لطف خدا - از موضع تكبر و خودبینی به انتقاد از اركان انقلاب نپرداخته بودم. لیكن امروز از درد و رنج و فكر و خیال پرسش‎های بی‎پاسخ جمهوری مبارك اسلامی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بیش از گذشته قدر و قیمت این اركان انقلاب را درمی‌یابم و می‌بینم كه مقام رهبری با چه حساسیت و دقتی به حفظ این پایه‌های بنیان انقلاب و نظام اسلامی تأكید داشته‎اند.

 گرچه به مصداق مثل مشهور متولی و حرمت امامزاده، نیمی از وظیفه حفظ این اركان برعهده خود این بزرگواران است، ولیكن این موضوع باعث نمی‌شود بخش دیگر وظیفه مورد تغافل قرار گیرد. امروز در مقابل تهدیدهای همه‎جانبه و خطرهای گسترده‌ای كه بیش از هر زمان تجربه نوپای حاكمیت ولایت فقیه را احاطه كرده‌اند، حفظ این حرمت‌ها بیش از هر زمان دیگر ضرورت حیاتی دارد.

 به‎نظر می‌رسد هر دو جانب در حفظ این حرمت‌ها تقصیر كرده‎اند. باران البته از آسمان به زمین می‌بارد. نخست آن بزرگواران به اشكال مختلف در حفظ جایگاه و حرمت خود تهاون كرده‌اند و سپس ما به شیوه‌های گوناگون در این زمینه مرتكب كوتاهی و بی‎توجهی شده‎ایم.
این روزها كه توجه و اهتمام حضرت آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی برای حفظ این جایگاه مشهود است به نوعی احساس ضرورت كردم تا ضمن ادای شهادت و گواهی نسبت به تأكید و حساسیت مقام معظم رهبری، از كوتاهی‌های جوانانه امثال خود نیز یاد كنم.

 هنگامی كه از بیرون و با فاصله‌ای بیشتر به مسائل بنگریم، حساسیت این موضوع بیشتر روشن می‌شود. مسلمانان علاقه‎مند به انقلاب و شیعیان وفادار به جمهوری اسلامی كه از دور مسائل را تعقیب می‌كنند، هرگز از تفاصیل و جزییات مشكلات مطلع نیستند و به هیچ عنوان نمی‌توانند برخی حرمت‎شكنی‌ها و بعضی برخوردها را هضم كنند.

 از دید ناظر بیرونی، هم‎چنان هاشمی رفسنجانی از نخستین یاران امام و نزدیك‎ترین برادران رهبری است و باقی‎مانده بهشتی‌ها و مطهری‌ها و رجایی‎هاست و بدون شك چنین خواهد ماند. هم ایمان و ریشه‌های تاریخی تعلق انقلاب و هاشمی رفسنجانی عمیق‎تر از آن است كه بدین سادگی دچار تفكیك شود و هم علاقه‎مندان به انقلاب و نظام اسلامی آن‎قدر هوشیار و بصیر هستند كه اختلاف‎نظرها و تفاوت سلیقه‌ها را - هراندازه هم كه بزرگ به نظر برسد – پیش روی بیگانگان جار نزنند.

 در این میدان كارزار سخت، این نظام نوپا آن قدر كار برزمین مانده و مشكل نوبه‎نو دارد كه فرصت و مجالی برای دورشدن حتى یك سرباز ساده نیست چه رسد به یك فرمانده بزرگ.
 در این جهت، باور و فرهنگ ما دو مبنای اساسی را با هم یادآور می‌شود:

 نخست آن كه اشخاص هرچه هم بزرگ باشند با حضور در این تركیب اعتقادی، معنا‎دار می‌شوند و لذا خداوند تیغ قربان برمی‎دارد و برگلوی نام عزیزترین آفریده خود می‌گذارد و در حق سروركائنات حكم «و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» را نازل می‌كند تا پیروانش خود حكمت «من یرتدّ منكم عن دینه فسوف یأتی ا... بقوم» را فهم كنند.

 و دوم آن‌كه «لا یستوی منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل...» و حفظ حرمت‌ها و مراعات تاریخ‌ها و سابقه‌ها اصلی از مبادی ایمان است كه اگر رعایت نشود، سنگ فردا بر سنگ امروزمان استوار نخواهد شد و هیچ هیاهوی انقلابی‎گری و غوغای ارزش‎گرایی توجیه‎كننده بی‎اخلاقی‌ها و بی‎ادبی‌ها و بی‎حرمتی‌ها نخواهد بود.

 روند خطرناك بی‎ادبی و پرده‎دری و حرمت‎شكنی با هر توجیه و تفسیری كه باشد، به مرور سنت‌های سیئه‌ای را بنا خواهد نهاد كه اولا به مصداق «‎كان علیه وزر من عمل بها إلى یوم القیامه» دامان بانیان و مسببان آن‎ها را خواهد گرفت و ثانیا هیچ‎كس از تبعات منفی آن‎ها در امان نخواهد ماند.

 انقلاب اسلامی ایران برای عرضه كردن اسلام ناب محمدی در دنیای امروز شكل گرفته است و مبانی عقلانی و منطقی و اساس فكری و معنوی دارد و به ارزش‌های انسانی و كرامت‌های اخلاقی دعوت می‌كند. این درخت مقدس كه با خون صدها هزار شهید آبیاری شده است، باید در سایه‎سار آرامش و امنیت خود صدها میلیون مسافر خسته را پناه دهد و كام آنان را از ثمرات مكارم اخلاق مكتب اهل‎بیت شیرین كند.

 با بی‎ادبی و بی‎حرمتی نمی‌توان به ترویج و حفظ ارزش‌ها پرداخت و این شیوه ناپسند اگر منع نشود و رواج یابد، خشك و تر را با هم خواهد سوزاند و در هم ریختن قواعد و بنیان‌های اخلاقی، بزرگ و كوچك و راست و چپ و اصول‎گرا و غیر‎اصول‎گرا نمی‌شناسد و اگر بدین‎ترتیب پیش رویم و كسی جلودار نادانی‌ها نشود، این سیل همه را با هم خواهد بُرد.

 تجربه‌های انقلاب ما در همین عمر اندك 30 ساله بسیار است و بزرگترهای‎مان باید همیشه ما را از این تجربه‌ها یادآور شوند. چشمان منتظر و دل‎های امیدوار در چهارسوی جهان چنان به این نقطه از خاك و تاریخ دوخته و بسته‌اند كه مجال تهاون و تعارف نیست.

 (1) در برخی نشریات درباره هویت نویسنده آن ستون طنز گمانه‎زنی‎هایی شد و یك كتاب نیز درباره اسماء مستعار نویسندگان معاصر بدین موضوع پرداخت، اما تا امروز من شخصا بدان تصریح نكرده‎ام، ولیكن اكنون به‎نظر می‌رسد می‌توان از آن سخن گفت. متأسفانه برخی از آن مطالب به‎دلیل فضای خاص جامعه و ادبیات طنز آن نوشته‌ها بعدا بسیار موجب تأسف من شد. مخصوصا وقتی حضرت آیت‌ا... جوادی آملی در درس خارج فقه خود به نوعی متعرض این موضوعات شدند و از ایشان طلب شرح دقیق‎تر كردم، این پشیمانی بسیار شدت گرفت. امیدوارم خداوند این لغزش‌های جاهلانه را نیز عفو كند.

(2) نگاه منفی من به آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی البته ریشه‎دار بود و از روزی شروع شد كه در سال 1365 در حسینیه جماران و محضر امام راحل بودیم كه سخنرانی ایشان و برخی تحلیل‌ها و تعابیر خاص، من را كه نوجوانی بیش نبودم به‎شدت خشمگین ساخت و این دل‎گیری و انتقاد چنان مستمر شد كه بارها در خواب با ایشان درددل و گله‎گزاری می‌كردم! و كسی نمی‌توانست این موضع را تغییر دهد تا امروز كه هم‎چنان آن انتقاد‌های جدی در عین احترام ایشان، بر جای خود باقی است.


How does Achilles tendonitis occur?
شنبه 11 شهریور 1396 11:26 ب.ظ
I used to be recommended this website by means of my cousin. I'm not positive
whether or not this post is written through him as no one else realize
such detailed approximately my trouble. You're amazing!

Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
5555